Eesti Liikumis- ja Spordifestival tänab!


Head liikumis- ja spordisõbrad üle Eesti, kogu Baltikumist ja mujalt maailmast!

Esimene Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli niivõrd meeleolukas, mastaapne ja erakordne, et võtsime meeskonnaga aega, et teha kokkuvõtteid, sirvida fotoalbumeid, panna kokku ülevaatlik aftermovie ning pidada tulevikuplaane. Emotsioonid on ülevad ning loodame väga, et saime sama pakkuda ka kõikidele teistele, kes ühel või teisel moel festivalist osa said!

Festivali eesmärk oli tuua fookusesse liikumisharjumuste kujundamine ja sportlike eluviiside propageerimine. Esindatud oli 35 spordiala ning huvilisi ja osalejaid jagus neile kõigile rohkelt!

Aset leidis ka põnev ja sisukas rahvusvaheline spordikonverents, kus erivaldkondade spordiekspertide seas oli au võõrustada ka olümpiavõitjaid Erika Salumäed ja Gerd Kanterit. Üle paari aasta Eestit väisanud kahekordne olümpiavõitja Erika Salumäe sai Elva valla poolt kingituseks ka Ragnar Vuti droonifoto Verevi järvest. Festivali ajal möödus sümboolselt 30 aastat ka Barcelona olümpiavõidust. Kõik konverentsil osalenud olid ühel meelel, et taolised mõttevahetused ja kogemuste jagamised on üliolulised ning sellist formaati tuleks kindlasti korrata ka tulevikus.

Lisaks sportlikele tegevustele ja konverentsile toimus festivali esimesel õhtul ka positiivseid emotsioone pakkuv kontsert – edastame siinkohal ka esinejate ansambel Mesi, Traffic ja James Werts World Project’i südamlikud tänusõnad toredale publikule!

Eesti Liikumis- ja Spordifestival oli Elva linna rohefestivali pilootprojekt ning ka selles valdkonnas saatis meid edu – Ringo pandipakendite süsteem võeti nii külastajate kui ka toidupakkujate poolt vastu hästi ning prügi sorteerimine oli üles ehitatud lihtsalt ja loogiliselt. Kokku suutsime säästa ca 3000 toidupakendit, mis muidu oleksid ühekordsete nõudena muutunud peale festivali prügiks. Suur tänu ka Ringo meeskonnale koha peal inimestele jooksva teavitustöö tegemise eest!

Oli rõõm, et Eesti Liikumis- ja Spordifestival sai ka palju üleriigilist meediakajastust. Eriti pakkus huvi püstitatud eesmärk Elva miljon vol2 ehk jätkutegevusena 2021. aastal kogutud miljonile kilomeetrile koguda festivali jooksul üheskoos kokku miljon tõstetud kilogrammi. Iga festivalil osalenu sai tulemuse saavutamisse anda oma panuse ükskõik millise raskuse ning ükskõik mis hulga kordustega jõutõmmetega. Festivali ajal suutsime kokku koguda võimsad 196 169 kg. Kuigi miljoni verstaposti me siiski ei ületanud, siis kilogrammide kogumine jätkub augusti kui Elva valla spordikuu raames ning tõstame nii kaua kuni miljon täitub!

Juba 2024. aastal leiab Elvas aset Eesti Liikumis- ja Heaolufestival. Festival saab osaks ka Tartu 2024 kultuuripealinna programmist. Sügav kummardus kõigile, kes tänavu aitasid meie suursündmuse õnnestumisele kaasa!

Eesti Liikumis- ja Spordifestivali peakorraldaja oli SA Elva Kultuur ja Sport koostöös Elva Vallavalitsusega. Kogu kontseptsioon valmis koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonnaga. Aitäh Tartumaa Spordiliit, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Spordiliit, Põlva Maakonna Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit Kalju, Viljandimaa Spordiliit.

Meie suurimad toetajad olid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Tartumaa Arendusselts (TAS) ja Eesti Olümpiakomitee (EOK, Olen Olümpiafänn).

Oma toeka õla panid alla: Red Bull, Sportland, Lumiorav, A. Le Coq, Fitstore.ee, Elva Seikluspark, Elva keegel ja resto, Surfipuhkus.ee, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ja Eesti Kultuurkapital.

————————————————

Konverents on järelvaadatav siit:
https://www.facebook.com/elvasport.ee/videos/1155673751947616

Vaata ülevaadet festivalist Instagramist: https://www.instagram.com/stories/highlights/17906639936619820/

📸 Ürituse galeriid:
👉 Fotograaf Jaak Jänes: https://photos.app.goo.gl/Z3x3ZK9bnhQKhAJ46
👉 Fotograaf Kayvo Kroon: https://www.flickr.com/photos/elvavald/albums/72177720300973187

🎥 Kokkuvõttev video leitav SIIT.
Video autor: Kuvaman

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privaatsuspoliitika


1. Üldsätted
1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja SA Elva Kultuur ja Sport (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.
2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine
2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel ning sündmuse ajal paberkandi
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Elukoha andmed riigi ja omavalitsus (Eestis) täpsusega;
3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 1 aastat.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil sport@elva.ee
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.
5. Lõppsätted
5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe kaudu.

 

Save settings
Cookies settings